Mazmur 10:4, 6-7 (Terjemahan Baru)

Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas:

"Allah tidak akan menuntut!

Tidak ada Allah!", itulah seluruh pikirannya.

Ia berkata dalam hatinya: "Aku takkan goyang.

Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun."

Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan;

di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan.

Tweet