PKJ 48 Kasihani Kami
Versi Version 1
1
Kasihani kami ya Tuhan!

OK