NKI 1 Suci, Suci, Suci
Holy, Holy, Holy
Versi Version 1
1
Suci, suci, suci, Allah Maha tinggi
Pada siang dan malam ku b’ri pujian
Suci, suci, suci, Arrahim Arrahman
Kasih-Nya Maha tinggi dan besar.
2
Suci, suci, suci, segenap tunduklah
B’rikanlah ibadat kepada Tuhanmu
Yang saleh dan m’laekat segenap tunduklah
Sembahlah Allah s’lama-lamanya.
3
Suci, suci, suci, meskipun sekarang
Wajah-Mu tak terpandang sebab Maha t’rang
Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi
Yang Maha kuasa Maha sucilah.
4
Suci, suci, suci, Allah Maha tinggi
Seg’nap mahkluk langit, laut, bumi, puji Hu
Suci, suci, suci, Arrahman Arrahim.
Kasih-Nya Maha tinggi dan besar.

OK