KPKA 96 Lamun Dudu Yehuwah
Versi Version 1
1
Yen dudu Yehuwah kang ayasa wisma,
tanpa guna, tanpa gawe karyane tukange
lah mangkya kita andulu yeyasane
o, iba mulyanya pasamuwane Yesus Gusti
para abdi setya lan bingah ing driya
nambut pakaryan adi saking Gusti
2
Iba begjanipun tyang ingkang ngalami
wanuh swargi, wanuh Gusti nggih Juru Wilujeng
karana sami ginadhang gesang langgeng
luhurna, luhurna agung sihe Rama ing swarga
pra kang swau sami tambuh gesang yekti
sami winenganan korining swargi.
3
Pra kang wus ngalami sih tresnane Gusti
datan kendel nambut kardi angundhangken warti
inggih kabaring sih rahmat saking swargi
undhangna, wartakna, warata salumahing bumi
dyan sagung pra umat wanuh mring sih rahmat
nggih Injiling asmanya: Yesus Kristus.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK