KPKA 92 Pamujinipun Para Utusan
Versi Version 1
1
He nyawaku sira sumyaka nggungung ing sihing Pangeran
kang sampun ngirid lampahira tansah paring pitulungan
mring para utusan setya kang ngundhangken wartos adya
Haleluya, Haleluya.
2
Sinten kang nampi timbalannya ngemban ayahan kaswargan
tartamtu badhe angraosna pratandha myang kaeraman
nadyan margine rekasa nging tan kendhat tansah muja
Haleluya, Haleluya.
3
He nyawaku sira sumyaka anggunggung-nggunggung Yehuwah
slawasing uripku dak puja kalawan ati kang bungah
de agung sihe mring kula ing ratri dalasan rina
Haleluya, Haleluya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK