KPKA 91 Praboting Perang Rohani
Versi Version 1
1
He prajurite Gusti kang samya dinuta
kesah mring pundi pundi nyebar kabar adya,
nggih kabaring sih rahmat peparing sing swarga
kang sinungken pra umat mrih sami pracaya
Payo maju ja giris atimu
marga Gusti nganthi sapurugmu
payo maju undhangna samangkya,
murih kang peteng gesangnya wanuh Pamarta.
2
Sajroning prang ja lali sabukan kang kukuh
nganggo rohing kayekten dyan sira apuguh
kabingahan sanyata nggih Injiling Gusti
den undhangna warata salumahing bumi.
3
Yen katempuh rubeda de kridhaning mengsah
candhaken tamengira pracaya lan pasrah
wit Gusti wus prasetya nganthi sapurugmu
yeku kang bakal nuntun kedaling ilatmu.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK