KPKA 69 Kasetyaning Allah
Versi Version 1
1
Kasetyaning Allah datan gingsir,
kang pinilih nggih ugi den timbali
tansah pinirsanan sadayane, prajanji nya tamtu dipun tetepi
samukawis kang kinaryakaken, rinampungken.
2
Sabda lan kwasane Allah nyata
saben jaman winengku ing pangrehnya
astanya kukuh miwah santosa ngasta pangadilan ing salamanya
landheping sabdanya nyirnakaken kadurakan.
3
Sang Roh Suci kang kagungan karsa
mbikak kekeraning gesang sanyata
pasamuwan tinuntun astanya rineksa dugeng kasampuman nyata
nggih dados warganing kraton swarga salamanya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK