KPKA 68 Iba Adi Tuwin Endahipun
Versi Version 1
1
Iba adi tuwin endahnya dinten ageng ingkang mulya
tiyang dosa wanuh Pamarta samya nampi gesang nyata
gesang ing astaning Panutan ingkang kebak kaayeman
Sagung dosa sampun ical mangkya ngrasuk gesang enggal.
2
Iba adi tuwin endahnya pawartos ingkang kapyarsa
turut margi arum swaranya pangundharing kabar adya
kabar rahmat saking Pangeran rentahing berkah kraharjan
kula samya tiyang dosa rinentahan palimirma
3
Tyang dosa den sami mirengna yogya samya anilingna
napa sampun wanuh swaranya lamun dereng mangga samya
enggal umarek mring ngarsanya klayan eklas manah suka
mung dening Yesus nggen kita saged wangsul dhateng swarga.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK