KPKA 64 Pasrah Mring Gusti
Versi Version 1
1
Sakehing was sumelangmu pasrahna mring Gusti
Wit saliring mitramu tan bisa mrantasi
Jer sa gunging manungsa nyanggi sumelange
kang pinasrahan tan ana tansah kuwur atine
di enggal pasrahna ing astane Gusti
sagung kuwatirira wus mesthi den tulungi.
2
Yehuwah iku pangenmu pamomong sejati
kang nentremken atimu setya ing pangrukti,
payo prayoga sowan marek Sang Pamarta,
kanthi giyak bebarengan tan mangu ing wardaya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK