KPKA 56 Karahayone Wong Mursid
Versi Version 1
1
Rahayu wong kang mursid lampahnya nyingkur pangangene wong duraka
lan ora ngambah dalane wong dosa ora wor lungguh ing pajagongane,
nanging karem mring sabdaning Allah rina wengi den gilut ing manah.
2
Kaanane wong iku kaya wit, kang tinandur sapinggiring kali,
kang mesthi awoh ing titi mangsane, lan godhonge tan nate alum gogrog,
ingambaha reribed ngrepoti, tansah lestari kang den lampahi.
3
Tan mengkono mungguh wong duraka, nanging lir mrambut kabur ing angin,
ora bisa lulus ing pangadilan, lan ing pasamuwane para mursid,
wong mursid rineksa ing Pangeran, wong ala tumibeng karusakan.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK