KPKA 54 Nyuwun Aksama
Versi Version 1
1
Dhuh Gusti kang Mawilasa mugi paring aksama
kula getun de klepatan nglawan dhateng Pangeran
nglirwakken dhawuh Paduka manut hardaning dosa
temah tan ngraosken tentrem tebih sing gesang langgeng
2
Dhuh Gusti kang Mahatresna mugi ngruwat kawula,
temah kula dados suci tetunggilan lan Gusti,
manah kang peteng wit dosa enggal pulih lejara,
pangajeng-ajeng binuka ngener mring Allah Rama
3
Dhuh Gusti kang Mahakwasa mugi nuntun kawula,
ngambah ing margi utami mbangun turut mring Gusti,
nyingkur mring karseng pribadi wit kwasaning Roh Suci,
nglawan kapencuting donya mrih raharja slaminya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK