KPKA 47 Gusti Pangungsen Kula
Versi Version 1
1
Gusti mugi mirsani nggen kula kesrakatan
kula mlajeng mring pundi namung dhateng Pangeran
nyuwun tulung dhuh Allah mugi nglanting kawula
sing sagung karibedan dimen pulih lejara.
2
Tan wonten pangauban sestu namung Paduka,
etuking pitulungan tumrap tyang kang nalangsa,
yen kegunturan sedhih miwah nandhang sangsara,
sinten kang nglipur malih inggih namung Paduka.
3
Gusti dados pikekah miwah beteng kawula
karosannya tyang lungkrah pepadhangnya tyang wuta,
kula apes anglentrih Gusti maringi kiyat,
kula tyang kawlas asih tansah nyuwun sih rahmat.
4
Gusti tuking kadarman mugi mlasi mring kula,
uwala sing momotan wah kalis sing panggodha,
Gusti tuking kraharjan kang kwasa mbirat dosa,
mugi nucekken kula temah gesang sembada.
.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK