KPKA 41 Nyuwun Pangapura
Versi Version 1
1
Dhuh Yehuwah nyawa kula ngantos antos Pangeran,
kawula kaluwarana sing tyang remen mengsahan,
wah katedahna margi bebener Paduka Gusti,
mung Paduka pribadya sumbering tentrem raharja.
2
Dhuh Yehuwah ngengetana mring sih palimirmanta,
wiwit jaman purwa mila Gusti gung ing apura,
ngruwata dosa kula nadyan ageng saha kathah,
nyawa kula rineksa wit sih kadarmaning Allah.
3
Allah Maadil lan sae tan ngegungken bebendu,
tyang kang kesasar uripe tinuntun tobat sestu,
marginya mung katresnan bebener sarta kasetyan,
tumrap tyang setya yekti netepi sabdaning Gusti.
4
Dhuh Allah mugi ngapura krana asma Paduka,
mripat kula tansah nenga ngadhang sih kawlasanta,
kawula nandhang awrat kepencil sarta kesrakat,
mugi kaluwarana mrih kula tentrem raharja.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK