KPKA 39 Kamulyaning Pangeran
Versi Version 1
1
Langit tansah nyariyosken kamulyane Hyang Magung
wah akasa mratelakken yasaning astanipun
rinten dalu tan kendhat wartanya ngebeki rat.
2
Sanadyan datan wicanten tan wonten tetembungan,
nging samangsa den tilingken tansah nggunggung Pangeran,
paseksinya nyrambahi ing salumahing bumi.
3
Pangeran murbeng jagad rat kang ngrimati pra titah,
surya kang mlampah tan kendhat nggih krana rehing Allah,
saliring kang dumadi nelakken sihing Gusti.
4
Mugi Gusti.nggih karenan isining manah kula,
gung panggunggung mring Pangeran pangayoman sanyata,
pinujia tan kendhat Panebusing pra umat.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK