KPKA 337 Kasanggeman Ing Warsa Enggal
Versi Version 1
1
Siyang dalasan ratri silih gumanti
tan ana kang langgeng ing bumi,
mung sih katresnaning Allah kang Makwasa
lan katresnanira kang langgeng nyata.
2
Nadyan kita asring nindakaken dosa,
nging Gusti gung ing pangaksama,
yogya kita tan dlarung wangkot ing ati,
nimbangi gunging sih rahmating Gusti.
3
Warsa enggal nelakaken gung sih rahmat,
mrih tyang dosa samya mratobat,
yogya kita ngudi urip mursid yekti,
mbangun turut, ajrih asih mring Gusti.
Panutup:
Amin.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK