KPKA 33 Sawernaning Puji
Versi Version 1
1
Sawernaning puji kanthi trusing ati mring Allah kang Maha mirah
dening sagunging tumitah wit tansah rinoban berkah.
2
Saliring panuwun dalah masmur kidung, mring Allah tuking gung berkah,
dening kang samya pracaya wit sinung tentrem raharja.
3
Sagunging panggunggung dalasan pisungsung, mring Allah Gustining titah,
dening saliring pra umat wit rinentahan sih rahmat.
4
Sakathahing sokur srana lampah luhur, mring Gusti yeku Hyang Widi,
dening sagung pasamuwan wit rinoban ing kabegjan.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK