KPKA 324 Wonten Ing Swarga
Versi Version 1
1
Wonten ing swarga saiba nengsemna
tyang gesang nyata kanthi sampurna
ngriki gung ribed sedhih sangsaranya
ngrika gung ayem tentrem sayekti (2X).
2
Wonten ing swarga saiba mulyanya,
sadaya dados suci sampurna,
ngriki manah asring peteng wit dosa,
ngrika gung padhang wah lipur lejar, (2X).
3
Wonten ing swarga iba raharjanya,
tan wonten panandhang wah paniksa,
nunggil kamulyan klayan Sang Pamarta,
mila tan kendhat dennya memuja, (2X).
4
Wonten ing swarga saiba tentremnya,
mantun sulaya dredah grejegan,
manah sami gumolong tut runtutnya,
tresna tinresnan klayan sampurna, (2X).

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK