KPKA 320 Gusti Mesthi Prapta, Maranatha
Versi Version 1
1
Sang Kristus wus mesthi prapta jumeneng Hakim nyata
ngadili sagung manungsa ing dinten akhir mangkya
tyang kang tresna mring sesami ajrih asih mring Gusti
kepareng mlebet ing swargi ing kasampurnan yekti.
2
Tyang mursal samya moyoki ngremehken sabdeng Gusti
de Gusti tan enggal prapta nganggep janjinya nglaha
ngarseng Gusti Kang Makwasa sataun lir sadina
mila tyang kang tan rumantya kacelik temah cuwa.
3
Sang Kristus wus mesthi prapta jumeneng Hakim nyata
ngadili sagung manungsa ing dinten akhir mangkya
yogya methukken rawuhnya srana tansah samekta
waspada sarta ndedonga memuji Maranatha.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK