KPKA 308 Mring Padalemaning Allah
Versi Version 1
1
Sestu nengsemken, dhuh Gusti, kagunganta dalem suci
papan pangabekti piniji nyawa kula sanget kapang
sowan Gusti sesarengan, sung panggunggung aneng pamujan,
manah sumyak mring Pangeran nggih Allah kang mengku gesang.
2
Kang tansah memuji Gusti wah manggen ing dalem suci,
yeku tyang rahayu ing ati, tyang kang tansah kangen Allah
karosannya neng Yehuwah, tan wigih kangelan ngibadah
yen kasatan jroning mlampah rinoban jawahing berkah.
3
Sadinten ing dalem suci sestu saklangkung utami
timbang papan sanes ing bumi langkung prayogi ngibadah
timbang ngrojongi tyang mblunthah wit Yehuwah yeku sesurya
wah tamenging tyang pracaya tyang kang tan cacad lampahnya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK