KPKA 303 Janji Panganten
Versi Version 1
1
Tangan kekalih salaman tandha manah tunggilan
sinartan janji satuhu tresna tinresnan saestu
salaminya setya tansah jroning bingah dalah sisah
netepi ing kuwajiban tyang utami kang bebrayan.
2
Janji mesthi den tetepi wit Gusti wus ngidini,
kinekahken, binerkahan sineksenan pasamuwan,
nedya tansah gesang suci srana mbangun turut Gusti,
temahan brayat raharja wah pasamuwan ngrembaka.
3
Kalpika kencana adi tengering janji yekti,
pinasang ing driji manis batos ngunandika aris,
sakethi margane tresna nging yektine mung sajuga,
sira iku memanisku lenging tresna mung sliramu.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK