KPKA 302 Tangsul Suhing Neningkahan
Versi Version 1
1
Tangsul suhing pala krama ingkang sestu santosa,
nggih tresna ingkang sejati tulus sepi ing pamrih,
kados tresnaning Sang Rama dhateng sagunging tyang dosa
myang ngurbanken kang Putra.
2
Tresna mring somah lan putra, pindha badan priyangga,
sami silih angladosi, temah brayat nyawiji,
lir pasamuwan kang bekti, wah mbangun turut mring Gusti,
tegen ing gesang suci.
3
Gusti mesthi amberkahi, brayat kang sih sinihan,
cecongkrahan den singkiri, tansah ngarah kraharjan,
sami silih labet labuh, saiyeg nglawan pakewuh,
tresnanya saya tuwuh.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK