KPKA 299 Kabegjaning Brayat
Versi Version 1
1
Gusti Allah ingkang Ma’asih wit saking sih rahmatipun
sampun nimbaIi tyang kekalih gesang tansah atut rukun,
tan prayoga lamun ngantos pisah wit saking wangkoting ma nah
nging kekalihnya tunggal ati lung tinulung gesang suci,
Brayat begja wit tinunggil Allah Sang Rama, Sang Putra wah Sang Roh Suci.
2
Gusti wus nitahken manungsa nulad citra pasemonnya,
jalu wanita kekalihnya sesami rowang sembada,
kinen tansah sami memitran mrih mekar jatining gesang,
tansah dados margining berkah mring brayat wah mring tyang kathah,
3
Gusti mberkahi tyang ningkahan nimbali gung kulawarga,
dados sakaning pasamuwan temah tuwuh lan ngrembaka,
brayat tansah sinungan raharja wit misungsungken gesangnya,
mrih rawuhing kratoning Allah tentrem rahayu sumrambah,

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK