KPKA 291 Wit Kwasaning Sang Roh Suci
Versi Version 1
1
Sang Roh Suci sung daya ngasorken panggodha
manah semplah wit sisah sestu dados bingah
tyang rinoban pepeteng sinung padhang langgeng
mila ayem ing driya tentrem rarja
wit kwasaning Sang Roh Suci, gesang yekti
tansah begja kalis sing rehing pati.
2
Sang Roh Suci sung kwasa ngasoraken dosa
tyang mursal sarta mblunthah mratobat mring Allah
gesang mursid sayekti nresnani sesami
sarta remen leladi trusing ati

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK