KPKA 288 Mbangun Turut Mring Sang Roh Suci
Versi Version 1
1
Sang Roh Suci Rohing Allah kang nucekken manah
nuntun pasrah Sang Pamarta sinungan waluya
yen mejahi rehing dosa kanthi trusing driya
manggih gesang nyata wah sampurna aneng swarga
Kula samya gung kapotangan wit sihing Pangeran
Yogya gesang mursid yekti manut Sang Roh Suci.
2
Sang Roh Suci Roh Kayekten maringi kasekten
mrih tyang pracaya nekseni sih rahmating Gusti
lamun tansah welas asih mring sagung sesami
ndherek ing kamulyan luhuring Sang Kristus Gusti
3
Sang Roh Suci Roh Pepadhang kang nganyarken gesang
nekseni sajroning manah kula putreng Allah
lamun tanggon mikul salib ndherek Sang Pamarta
dadya ahli warising Allah nunggil Sang Putra

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK