KPKA 283 Panelangsa Ing Riyadi Mekradan
Versi Version 1
1
Dhuh Gusti kang wus sumengka kawula nalangsa
nglirwakken dhawuhing Gusti nekseni Injil sing swargi nresnani sesami
dhuh Gusti nggih Sang Pantara mugi mbelani mring kula
mrih manggiha pangaksama wah gesang anyar nyata.
2
Dhuh Gusti kang munggweng swarga kula sestu cuwa
mangu-mangu ing kanyatan yen Gusti nyawisi papan kamulyan kaswargan
3
Dhuh Gustining sagung Gusti kula getun yekti
tan mesthi adreng ing manah mbabarken Kratoning Allah mrih Allah sinembah

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK