KPKA 281 Sang Kristus Sumengka
Versi Version 1
1
Wus rampung wus purna pakaryaning Gusti Sang Kristus sumengka dhateng swargi
mring tyang kang pracaya dhawuhira martosken Injilnya sumrambaha
Gusti sumengka yeku panjernya gesang sampurna neng Kraton swarga
tyang tuhu pracaya asih bekti ndherek kamulyannya nunggil Gusti.
2
Sang Kristus sumengka mulya neng akherat ngasta pangreh swarga lan jagad rat
mila tyang pracaya aja wedi mikul salibira ndherek Gusti,
3
Sang Kristus sumengka mring Kraton swargi lantaran Roh Suci tansah nganthi
mila tyang pracaya aywa randhat nenuntun tyang dosa mring sih rahmat,
4
Sang Kristus sumengka munggweng kraton swargi ngutus tyang pracaya dadya seksi
mbabarken tresnanya mring sesami mrih samya raharja wah basuki,

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK