KPKA 276 Yesus, Gusti Wungu Sing Pati
Versi Version 1
1
Pepadhanging bumi wiwit nelahi ing dinten minggu adi
pageger muwuhi kuwuring ati tyang Yerusalem nagri
wit kuburing Yesus menga layonnya ilang musna
Yesus yeku Gusti wungu sing pati dadya juru basuki
Wartakna Injilnya kang mbabar tentrem raharja
wujudna sih tresna srana tumindak nyata.
2
Tyang remen dursila sung warta dora nglawan bebener nyata,
nging seksining Kristus bingahing driya de antaka tan daya,
siksa krana Gustining rat datan ngendhakken niyat,
wit Gusti prajanji tansah anganthi ngantos dumugeng swargi,
3
Pepadhang satuhu nyunari kalbu wit Yesus sampun wungu,
tyang kang pracaya samangkya mardika nir kwasaning antaka,
nglantarken berkahing Allah setya ing kardi tansah,
dadya pepadhang wah sareming bumi mrih kamulyaning Gusti

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK