KPKA 274 Kaluwaran
Versi Version 1
1
Luwar, luwar, luwar saking siksa, puja, puja, konjuk Sang Pamarta.
samangke kita merdika wus kawon pangrehing dosa wit Sang Kristus wungu nyata
sigra, sigra den wartakna wrata kabar adya nggih kratoning swarga.
Allah nylametken manungsa, pra pracaya tentrem begja.
2
Luwar, luwar, luwar saking siksa „ puja, puja, konjuk Sang Pamarta
kita sami tyang pracaya nyegah hawa nepsu dosa nunggil Gusti ing sedaya
3
Luwar, luwar, luwar sing naraka puja, puja konjuk Sang Pamarta
mangkya kita gesang yekti tan winengku dening pati wit nunggil wunguning Gusti
4
Luwar, luwar, luwar sing naraka puja, puja konjuk Sang Pamarta
kita umat kang piniji mikul salib saben ari ngambah margi gesang suci

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK