KPKA 27 Asmane Gusti Kula
Versi Version 1
1
Neng kasa ngumandhang asma sajuga
Kang anepangaken jagad lan swarga
datan wonten asma kados punika
kang kwasa nyirnakken pangrehing dosa
napa sami dereng wanuh
yeku Gusti Yesus Kristus asmane.
2
Wus pantes asmane lan pakaryane,
rawuhe ing donya wit gunging sihe,
nebus tiyang dosa, sinalib seda,
gya wungu nyawisken swarga mring kula,
napa sami dereng wanuh,
yeku Gusti Yesus Kristus asmane.
3
Sang Kristus samangke ngratoni swarga,
ngasta pangwasane Allah Sang Rama,
ngadili jagad ing mbenjing rawuhe,
kula pareng ndherek ing kamulyane,
yeku Kristus Sang Pamarta,
punika asmane panutan kula.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK