KPKA 265 Salibing Sang Pamarta
Versi Version 1
1
Sinalib ing Golgota temah dugeng seda
Yesus kang tanpa dosa nebus gung manungsa
Salibing Pamarta tuladha sanyata
mbelani mring sesami wit tresna sayekti.
2
Yesus rinoban siksa sinami durjana,
wit ngrimati tyang nandhang nulung tyang sangsara,
3
Kristus ingewan-ewan siniya mrih mati,
wit nandukken katresnan mring tyang kang mengsahi,
4
Gusti siniya-siya ingina tan kendhat,
wit ngasihi tyang dosa nuntun mring pitobat,
5
Sang Mesih den gebagi tinaton sliranya,
wit tan pamrih nglabuhi bener adil nyata,

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK