KPKA 262 Panglipur Kang Sejati
Versi Version 1
1
Panglipur ingkang sejati mung sih rahmate Gusti
Sang Kristus kang tanpa dosa dados kurban sampurna
sinalibken temah seda tinegakken Sang Rama
ngruwat nglebur sagung dosa mbikak margining swarga
ngruwat nglebur sagung dosa mbikak margining swarga.
2
Panglipur ingkang sejati mung sih rahmate Gusti,
Kristus Panebus satuhu samangkya sampun wungu,
lebur pangwasaning dosa nir dayaning antaka,
Kristus mulya munggweng swarga dyan jumeneng pantara,
Kristus mulya munggweng swarga dyan jumeneng pantara.
3
Panglipur ingkang sejati mung sih rahmate Gusti,
salir tyang winengku pati sinungan gesang yekti,
ndherek seda lan wungunya ndherek ing kamulyannya,
ngrucat sagung gesang lami gesang enggal gumanti,
ngrucat sagung gesang lami gesang enggal gumanti.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK