KPKA 254 Yesus Yekti Pamarta
Versi Version 1
1
Yesus Sang Pamarta yekti wus ngawonken pati
sanadyan sinalib seda nanging wungu nulya
pindha wiji kang katanem lir sirna krana kapendhem
nulya tuwuh lan ngrembaka sarta angrebda wohira
Gusti wungu unggul sing antaka.
2
Yesus yeku yekti Gusti ingkang mengku gesang,
pra pracaya nggih pra suci tan ajrih sumelang,
yen sisah tan nganti semplah krana Gusti nunggil tansah,
yen katempuh kasangsaran Gusti paring pangluwaran,
wusananya sampurna ing swarga.
3
Yesus Gusti kang Mamulya, ngutus pra pracaya,
kinen angurbanken dhiri nglabuhi sesami,
mrih jagad anyar binabar tentrem raharja tan samar,
nulad Gusti ing karyanya kang sampun ngurbanken srira,
wit tresnanya mring sagung manungsa.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK