KPKA 246 Sangsaranipun Gusti
Versi Version 1
1
Dhuh Yesus Gusti kula sinandhangan wirang
rikinarya makutha pinoyok tyang kathah
rinangket lir durjana, cinampah siniya
dhuh Allah punapaa, tan ngeman kang Putra.
2
Dhuh Yesus kang Masuci ingganggep durjana,
wit dosa kula ugi Paduka pinenthang,
sestu nggen kula getun de nglawan mring Gusti,
mugi Paduka tuntun mrih gesang utami.
3
Dhuh Yesus kang wineca jumeneng Pantara,
mugi pra kagunganta den tansah engeta,
sangsara lan kwirangan nggih salib Paduka,
mrih tiyang dosa sami manggih gesang yekti.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK