KPKA 240 Pamuji Ing Dinten Natal
Versi Version 1
1
Pamuji mring Gusti kang trusing ati
ing dinten riyadi natal puniki
prihatosing driya ginantos bingah,
kuwatosing donya sirna wit berkah.
2
Pamuji tan kendhat mring Kang Murbengrat,
kang paring sih rahmat tumrah mring jagad,
nggesangken tyang semplah mrih nglawan pati,
ngiyatken tyang lungkrah mrih gesang suci.
3
Pepujen panggunggung konjuk Kang Magung,
kang ngutus Sang Putra dadya Pamarta,
nucekken manungsa sung gesang yekti,
nuntun tyang pracaya setya ngabekti.
4
Pepujen kang tulus konjuk Sang Kristus,
sing dhamparing swarga tedhak manjalma,
nuladhani kita wah sagung titah,
nandukken sih tresna dalah mring mengsah.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK