KPKA 233 Panyuwun Mring Gusti Ing Dinten Natal
Versi Version 1
1
Dhuh Gusti Sang Pantara kawula nglenggana
kadya Zakharia bapa tan manteb pracaya
mugi ing natal niki Gusti sung aksami.
2
Dhuh Sang Pamarta Gusti kawula ngakeni
kadya Herodhes raja watek kamitega
mugi ing natal dinten Gusti angapunten
3
Dhuh Gusti Yesus Kristus nggih adrenging manah
saged lir Maryam Yusup sumarah mring Allah
mugi natal kang adya nuwuhna pracaya.
4
Dhuh Yesus Kristus Gusti kula ngimpi-impi
saged lir pra pandhita sung pisungsung adya
mugi natal punika mbereg manah loma.
5
Dhuh Putreng Allah Yekti panyuwun kawula
tansah sareng mlaekat memuji tan kendhat
natal niki ndadosna mindhak ajrih tresna.
6
Dhuh Gusti Putreng Allah niyat kula tansah
lir pangen ing Yudea nekseni Pamarta
mugi natal puniki nyantosakken ati.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK