KPKA 225 Kang Pinilih Ing Rawuhe Gusti
Versi Version 1
1
Betlehem ing Efrata saestu prasaja
nging pinilih ing Gusti dadya negri adi
dene neng kandhang kewannya miyosing Sang Pamarta
Allah sung waluya tan mawang manungsa.
2
Pra pangon tyang kang ringkih, asor, melas asih
winartanan mlaekat margining sih rahmat
de kang sinungan waluya mung kang rumaos dosa
Allah Maha Asih mbelani tyang ringkih.
3
Pra pandhita sing wetan tyang remen kraharjan
winedharan wewadi Gustining pra gusti
samukawis kang neng jagad nggih ngundhangken sih rahmat
tyang kang maspadakna manggih tentrem rarja.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK