KPKA 223 Allah Asih Marang Jagad
Versi Version 1
1
Kapireng swara gumyak ngumandhang saking swarga
paring wartos kabingahan tumrah mring pra manungsa
sestu Allah tresna ngantos ngutus Putranya
maringken tentrem rahayu mring para wong pracaya
Rungokna swaranya paring wartos basuki
Rungokna swaranya Pangeran asih mring jalmi.
2
Putreng Allah wus prepti dados Panebus yekti,
pra pangon kang winartosan bingah gya angupadi,
dununging Sang Bayi kadya wartos sing Gusti,
lumantar bala swarga lah yekti Allah tresna.
3
Pra pangon kang wus manggya bayi yeku Sang Putra,
memuji miwah wewarta mring sakehing manungsa,
lah aja semaya marek mring Sang Pamarta,
mrih antuk gesang sejati tetunggilan lan Gusti.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK