KPKA 212 Pamujining Zakaria
Versi Version 1
1
Pinuji Allah Makwasa
Gustine tyang kang pracaya
De umate tinuwenan
Pinaringan pangentasan.
2
Sunguning tentrem raharja
wus tuwuh wit Sang Pamarta
pinaringken mring umatnya
mring trahe tyang mursid nyata
3
Allah ngluwari umatnya
sing tyang remen ing duraka
wah netepi prasetyannya
sung nugraha mring manungsa
4
Pinuji Allah murbeng rat
nggih kang nglubema sih rahmat
temah tyang pracaya yekti
angabekti tanpa wedi
5
Tyang mursid nggih sru memuji
nggunggung-nggunggung mring Hyang Widi
aneng sajroning kasucen
wah ngugemi ing kayekten
6
Turune tyang mursid yekti
dinuta mrih dadya nabi
yeku cecalaning Gusti
ngundhangken margi basuki
7
Margining rahayu yekti
mung sih rahmatipun Gusti
nggih pangapuraning dosa
wit kwasananing Sang Pamarta
8
Sang Surya Enjing wus prapta
madhangi sagung manungsa
mrih tyang kang aneng pepeteng
samya manggih gesang langgeng

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK