KPKA 211 Pamujine Maryam
Versi Version 1
1
Nyawa lan atiku bungah ngluhurken mring Allah.
dak pujekna kidung girang wit gunging kadarman,
de Allah wus ngudaneni asoring kang abdi,
lah panganggepe pra bangsa aku wong kang begja.
2
Gung luhur pakaryanipun wah asmanya suci,
sih rahmatnya run tumurun mring tyang ajrih asih,
pangwasa nggih kamulyannya binabarken nyata,
wit pakaryaning astanya nylametkan manungsa.
3
Wong kang seneng nggunggung dhiri tan bakal lestari,
dalah wong kang mengku kwasa tan langgeng rehira,
wit samya tinundhung kesah krana bramantyanya,
nging wong asor samya bingah linuhurken nulya.
4
Wong kang mursid ingeroban salir kang prayoga,
nging wong mursal tan keduman sihing Kang Makwasa,
pra abdine kaluberan sih rahmat tan kendhat,
wit prasetyane kang adya mring wong kang pracaya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK