KPKA 210 Rawuhipun Gusti
Versi Version 1
1
Dhuh Gusti kados pundi nggen kula sung urmat
methukken klayan puji mring ratuning jagad
mugi Gusti madhangi lantaran Roh Suci
mrih nggen kula ngabekti mranani mring Gusti.
2
Sing dhampar kang sejati nggih kamulyan swargi,
Gusti tedhak ing donya nunggil lan manungsa,
tumut nandhang sangsara ngrembat kasisahan,
ngrukunken tiyang dosa dhumateng Pangeran.
3
Punapa kang njalari dhuh Ratuning swarga,
Paduka rawuh mriki karsa nandhang papa,
mung sih piwlas Paduka dhumateng manungsa,
manggiha gesang mulya nunggil lan Sang Rama.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK