KPKA 208 Baptis Suci
Versi Version 1
1
Kawula samya bebingah memuji mring Allah,
kang ngluberken sih rahmatnya mring kula tyang dosa
wit panuntuning Roh Suci kula pitados mring Gusti
temahan manggih wilujeng sinung gesang langgeng.
2
Kawula ngluhurken Gusti yeku Sang Pamarta,
kang maringken baptis suci mring pra kadang kula,
kinekahna ing pracaya manggul salib klayan setya,
tansah martosken Injilnya mrih sesami begja.
3
Gusti maringken prasetyan mring pra lare ugi,
sinungan kawilujengan wah kamulyan swargi,
katandhan ing baptis suci kagulawenthah pinerdi,
nggih dadya putraning Allah kang numrahken berkah.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK