KPKA 206 Baptisipun Lare Alit
Versi Version 1
1
Dhuh Rama mugi ngluberna berkah wonten ing satengahing pasamuwan,
dalah para anak kawula sowan nampeni prasetyanipun Allah.
2
Pasamuwan kadadosken suci wonten ing Asmaning Rama ing Swargi
pra lare ugi dados tyang piniji wah pinaringan gesang sayekti.
3
Sang Roh Suci wah sabda Paduka nuntun pra lare manteb ing pracaya
wit dosanya wus linebur binirat gesang mursid yekti wit sih rahmat.
4
Pra lare nggih misungsungken gesang de wus dados putreng Allah Pangeran
mbabarken tresna nyebar karaharjan leladi mring greja lan bebrayan.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK