KPKA 203 Bujana Kang Suci
Versi Version 1
1
Tumurun sing swarga adi karaharjan sayekti
pinaringken dening Gusti aneng bujana kang suci,
mareka tyang dosa sagung kang mratobat nyuwun tulung,
tampanana anggur roti pralambang panebus yekti
2
Sih kang tan ana tandhingan yeku kurbaning gesang,
dadya panebus sayekti mrih pra manungsa basuki,
timbangana klayan tresna mbangun turut trus ing driya,
ing mbenjang ndherek bujana kang sampurna aneng swarga.
3
Pisungsung pratandha tresna sumaos Sang Pamarta,
sinartan lampah utami labuh labet mring sesami,
ngudi sakatoging budi mrih pasamuwan nyawiji,
de yen sampun dugeng janji ndherek ing bujana swargi.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK