KPKA 199 Bujana Swarga
Versi Version 1
1
Wonten ing bujana swarga taksih langkung panggenan
angger tyang dosa mratobat mesthi nggih sinuruhan
Gusti ngutus pra abdinya ngundhangken ing sajagad
dhateng sawarnining jalma kang ngrumaosi cacad
Rungokna neng swarga isih luwih panggonan
wong dosa mareka sira kang sinuruhan
2
Bujana suci samangkya mbabar rasukan swargi,
anggur roti ibaratnya patunggilaning Gusti,
nggih kasucen, katentreman wah karahayon sanyata
miwah sih rahmating Allah kang ingundhangken tansah,
3
Mila swawi kanca kula samya marek mring Gusti,
kang tan nampik tiyang dosa kang adreng dados suci,
sinten rumaos klepatan wah kawratan ing dosa,
anilingna sabdeng Allah kang ngundhangken sih rahmat,

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK