KPKA 197 Kembul Bujana Suci
Versi Version 1
1
Kula sami sesarengan kembul bujana suci
yeku pratandhaning kurban nggih kurbanipun Gusti
roti anggur ibaratnya sarira miwah rahnya
2
Bujana suci puniki sesengkeraning Gusti,
ingkang den agem sarana ngrimat pitados kula,
temahan saged ngarosken tentrem rahayu langgeng.
3
Kembul ing bujana suci martosken sihing Gusti,
denya anglampahi seda dados panebus kula,
samangke kita nekseni dimen jagad ngugemi.
4
Mila kang sawiyah-wiyah tan pantes pisowannya,
kedah kanthi panalangsa nggetuni dosanira,
kalayan manteb ing manah ajrih asih mring Allah.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK