KPKA 191 Angger-Anggere Pangeran
Versi Version 1
1
Angger angger suci peparinging Gusti
sanyata sampurna, paring pangalaman
lan kawicaksanan wah nyegerken nyawa
dhawuhipun Allah mbingahken ing manah
wit patitis sayeti prentahe Pangeran
dhatengken kraharjan krana saestu murni
2
Ajrih sih mring Gusti yeku lampah suci lestantun slaminya,
sabdeng Kang Murbengrat leres tanpa cacat wah adil sadaya,
linangkung endahnya munjuli sesotya lan sabarang kang peni,
dalah madu tala kasor raosira wit nengsemken ing ati.
3
Tyang setya ngabekti manut rehing Gusti karoban ing berkah,
sagung kang netepi dhawuh-sabdeng suci rineksa ing Allah,
sajroning panggodha wah yen den paeka tan sande linuwaran,
tyang mursid gesangnya wah tulusing driya kanggenan ing kabegjan

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK