KPKA 180 Ngaturaken Pisungsung
Versi Version 1
1
Pisungsung konjuk mring Gusti tan mung sapra sedasan
berkahnya rina lan wengi datan kenging ingetang
sawernaning kang pangaji konjuk ngarsaning Pangeran
2
Nulad randha miskin nyata nging loma pisungsungnya
sadaya kang den darbeki den saosken mring Gusti,
sawetahing gesang kula konjuk Allah Kang Makwasa.
3
Pisungsung kang trus ing ati karenan ngarseng Gusti,
kamirahannya ndhawuhi tyang ajrih asih yekti,
kanthi setya kula tansah lelados bekti mring Allah.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK