KPKA 18 Sih Kamirahanipun Allah
Versi Version 1
1
Sihe Allah gung sanyata mring kawula tyang dosa
sing bangsa sanes umatnya ingangkat dados putra
tinebus Sang Kristus Gusti gesang anyar sayekti
nindakna pakarti luhur yeku tandhaning sokur.
2
Sih nugrahaning Pangeran pinaringken lahanan
tan wonten dosa duraka kang datan ingapura
nging tyang kang wangkot ing ati pracaya mung ing lathi
pinagas saking sih rahmat sangsara ing akherat.
3
Sihing Allah sestu adya mulyakken tyang pracaya
mrih dados rowangnya tansah mbabar kratoning Allah
olah tresna trusing manah tentrem rarja sumrambah temah
Allah kaluhurna samangkya lan slaminya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK