KPKA 178 Gusti Pepadhanging Jagad
Versi Version 1
1
Gusti pepadhanging jagad gung luber ing sih rahmat
asihmring salir manungsa Samya den wilujengna
tinuntun mring margi padhang manunggil lan Pangeran
gesang mursid yekti tansah mbangun turut mring Allah.
2
Gusti pepadhang sejati nggih kang nganyarken budi
nglipur tyang susah ing manah ngiyatken tyang kang semplah
nyantosakken ing pracaya mrih unggul nglawan dosa
mring Allah tansah ngabekti wah nresnani sesami
3
Gusti pepadhang sing swarga sung gesang langgeng nyata
salir tyang ngayom ing sihnya sinung ayeming driya
tinuwukan srana berkah kasampurnan den arah
tinuntun ing sabda suci tansah ngener mring swargi.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK