KPKA 168 Ndedonga Lan Makarya
Versi Version 1
1
Ndedonga lan makarya kanthi trusing driya mbabarken sihing Gusti mring sagung sesami
murih tentrem raharja sumrambah sadonya asmanya kang Mamulya pinuji slaminya.
2
Ndedonga lan makarya kanthi sukarena, martosken Injil suci wrata ing sabumi,
mrih sih rahmating Gusti tinampi sesami, temah samya wilujeng sarta gesang langgeng.
3
Ndedonga lan makarya mrih tansah waspada, yen tinempuh panggodha tan gumiwang tiba,
manggul salib wit Gusti manut ing prentahnya, tansah setya ngabekti lan manteb pracaya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK